1. کبری اطمینانی , محمود نقیب زاده , مهدی عمادی , امیر رضا رضوی , یادگیری پارامترهای شبکه بیزی از داده حاوی مقادیر گمشده , مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱-۱۲
  2. ملیحه امینی , محمود نقیب زاده , سید هاشم محتشمی , استنتاج توزیع شده برروی آنتولوژی ها و قوانین در منطق Order-Sorted , هوش محاسباتی در مهندسی برق-سیستم های هوشمند در مهندسی برق , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۰, صفحه ۱-۱۱
  3. بهاره بهکمال , محبوبه هوشمندکفاشیان , محمود نقیب زاده , رضا عسگری مقدم , محاسبه شباهت واژه ای با بهره گیری از تکنیک های الگوهای نامگذاری در تطابق هستان شناسی ها , فنی مهندسی-دانشگاه آزاد مشهد , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۵, صفحه ۱۲۱-۱۳۴
  4. محمود نقیب زاده , برش گيوتيني دو بعدي با ارزش دهي به ضايعات , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , تاریخ: ۱۳۷۹/۰۴